Forsterknings­plagg

De tykkere klærne brukes som mellomplagg for å øke varmeisoleringen mellom de hudnære underklærne og ytterplagget som brukes som beskyttelse mot vind og fuktighet. Forsterkningsplagget brukes ofte ved lavere temperaturer eller ved roligere aktiviteter.

Plaggene passer både til dame og herre.