Tilbehør

For at varmebalansen i kroppen skal fungere er det viktig at hender og hode også holdes varme. Det finnes flere ulike løsninger avhengig av aktivitetsnivå og temperatur.